ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
ท่อ PVC สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
รหัส : 02852
ราคา 1,262.50 บาท

20 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 9751 ผู้ชม

 • จำนวน 1 มัด
  ขนาด 1/2" (25เส้น)
  ขนาด 3/4" (25เส้น)
  ขนาด 1" (25เส้น)
  ขนาด 1-1/4" (10เส้น)
  ขนาด 1-1/2" (10เส้น)
  ขนาด 2" (10เส้น)
  ขนาด 2-1/2" (5เส้น)
  ขนาด 3" (5เส้น)
  ขนาด 4" (5เส้น)
 • ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก.17-2532 
 • ท่อพีวีซี สีฟ้า ชั้น 8.5 ตราเสือ
 • ความยาว 4 เมตร
 • มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวได้ ทนต่อแรงดันน้ำได้ดี ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดหรือด่างได้ดี
 • ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดี เพราะไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า เป็นวัสดุไม่ติดไฟ
 • ผิวมันเรียบช่วยให้การไหลของน้ำได้ดี