ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
ท่อ IMC ท่อร้อยสายไฟเหล็ก
รหัส : 01707
จาก 2,820.00 บาท ลดทันที 1297.2 บาท
ราคา 1,522.80 บาท

22 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 1133 ผู้ชม

 • จำนวน 1 มัด
 • ขนาด  1/2 "  1มัด (10เส้น)
 • ขนาด 3/4" 1มัด(10เส้น)
 • ขนาด 1" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 1-1/4" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 1-1/2" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 2" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 2-1/2" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 3" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 3-1/2" 1มัด(5เส้น)
 • ขนาด 4" 1มัด(5เส้น)
 • ท่อ IMC (เส้นละ 3 ม.)
 • ท่อร้อยสายไฟเหล็ก มี มอก.