แม่เหล็กจับฉาก แม่เหล็กจับฉาก
แม่เหล็กจับฉาก แม่เหล็กจับฉาก
รหัส : 03501
จาก 750.00 บาท ลดทันที 267 บาท
ราคา 483.00 บาท

แท็ก:

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1045 ผู้ชม

  • จำนวน 1แพ็ค (3ชิ้น)
  • แม่เหล็กจับฉากชิ้นงาน
  • ช่วยในการจับฉากชิ้นงานขณะเชื่อมชิ้นงานเข้าด้วยกัน
  • ทำให้โลหะทั้งสองเชื่อมติดกันด้วยมุมฉาก มีความแม่นยำ
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีมากขึ้น