แม่เหล็กจับฉาก แม่เหล็กจับฉาก
แม่เหล็กจับฉาก แม่เหล็กจับฉาก
รหัส : 03501
จาก 720.00 บาท ลดทันที 216 บาท
ราคา 504.00 บาท

แท็ก:

25 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1975 ผู้ชม

  • จำนวน 1 แพ็ค (3ชิ้น)
  • แม่เหล็กจับฉากชิ้นงาน #M (11.5 x 8.0 x 1.4 cm.), #L (15.5 x 10.0 x 1.7 cm.)
  • ช่วยในการจับฉากชิ้นงานขณะเชื่อมชิ้นงานเข้าด้วยกัน
  • ทำให้โลหะทั้งสองเชื่อมติดกันด้วยมุมฉาก มีความแม่นยำ
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีมากขึ้น