หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
รหัส : 03554
จาก 4,000.00 บาท ลดทันที 1200 บาท
ราคา 2,800.00 บาท

12 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 1882 ผู้ชม

  • จำนวน 1 กล่อง 
  • หินเจียแกน 6 มิล ทรงกระบอก
  • ขนาด W-178 10x25มิล (100อัน)
  • ขนาด W-187 13x25มิล (100อัน)
  • ขนาด W-196 16x25มิล (50อัน)
  • ขนาด W-205 19x25มิล PA#36 (50อัน)
  • ขนาด W-220 25x25มิล (25อัน)